Home / Việc Làm Vui / 11 phím tắt Excel mọi kế toán cần biết để tăng tốc xử lý dữ liệu – 1001 Khoá học online – ViecLamVui

11 phím tắt Excel mọi kế toán cần biết để tăng tốc xử lý dữ liệu – 1001 Khoá học online – ViecLamVui

Chỉ cần thành thạo các phím tắt sau, mọi kế toán đều trở thành cao thủ excel – tăng tốc độc làm việc lên 10 lần

Nhớ 11 phím tắt này bạn sẽ trở thành cao thủ Excel

1. Nhảy qua lại giữa các Sheet bằng Ctrl + PageDown và Ctrl + PageUp

2. Nhảy tới dòng trên cùng, dưới cùng, cạnh trái và cạnh phải của bảng bằng Ctrl + phím mũi tên

3. Nhấn thêm nút Shift để khoanh vùng chọn tới cuối bảng

4. Click đúp để copy công thức xuống cuối bảng

5. Sử dụng phím tắt để định dạng nhanh loại dữ liệu

6. Biến 1 ô thành giá trị tuyệt đối bằng nút khóa (F4)

7. Kết hợp nội dung của 2 ô bằng kí tự &

8. Tính tổng nhanh một cột bằng phím Alt + =

9. Điền nhanh giờ hiện tại và ngày hiện tại vào 1 ô

10. Ẩn nhanh 1 hàng hoặc 1 cột

11. Xem toàn bộ các ô ở dạng công thức

#ViecLamVui #ViecLamKeToan #PhimTatExcel #1001KhoaHocOnline

 

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

About Ms Thu Hằng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *