Home / Việc Làm Vui / Mẫu hợp đồng lao động không thời hạn

Mẫu hợp đồng lao động không thời hạn

Hợp đồng lao động mẫu này được sử dụng thích hợp cho việc ký kết hợp đồng không xác định thời hạn với người lao động trong mọi lĩnh vực nghề nghiệp.

Download tại: Mẫu hợp đồng lao động – 1001 Mẫu Văn Bản ViecLamVui

Nội dung chuẩn trong mẫu hợp đồng lao động không thời hạn

  • Chi tiết công việc và địa điểm làm việc
  • Ghi rõ thời hạn của hợp đồng là Không thời hạn
  • Nội dung thời gian làm việc và thời gian nghỉ ngơi của người lao động
  • Nội dung quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động
  • Nội dung quyền hạn và nghĩa vụ của người sử dụng lao động
  • Các thoả thuận khác
  • Điều khoản thi hành của hợp đồng

Tại sao chọn 1001 Mẫu Văn Bản ViecLamVui

  • Nhiều mẫu văn bản đúng quy định của pháp luật.
  • Mẫu văn bản bằng file Word, tương tác trực quan, dễ dàng chỉnh sửa thông tin.
  • Mẫu trình bày chuẩn, chuyên nghiệp

#ViecLamVui #1001MauVanBan #TimViecLamVUI

 

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

About Ms Thu Hằng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *